Hiển thị tất cả 11 kết quả

36.500.000
Năm đăng ký: 2021
Dung tích: 125cc
Odo: 5000 km
Màu: Trắng
Lượt xem: 7569
19.500.000
Năm đăng ký: 2014
Dung tích: 125cc
Odo: 16.000 km
Màu: Trắng
Lượt xem: 3555
32.000.000
Năm đăng ký: 2019
Dung tích: 125cc
Odo: 1200 km
Màu: Ghi
Lượt xem: 5462
28.500.000
Năm đăng ký: 2016
Dung tích: 125cc
Odo: 15.000 km
Màu: Xanh
Lượt xem: 7521
15.000.000
Năm đăng ký: 2011
Dung tích: 125cc
Odo: 12.000 km
Màu: Xanh
Lượt xem: 9943
15.500.000
Năm đăng ký: 2011
Dung tích: 125cc
Odo: 16.000 km
Màu: Trắng
Lượt xem: 3555
18.000.000
Năm đăng ký: 2013
Dung tích: 125cc
Odo: 11.000 km
Màu: Đỏ
Lượt xem: 6634
16.500.000
Năm đăng ký: 2012
Dung tích: 125cc
Odo: 11.000 km
Màu: Ghi
Lượt xem: 4986
28.500.000
Năm đăng ký: 2014
Dung tích: 125cc
Odo: 11.000 km
Màu: Ghi
Lượt xem: 4621
48.500.000
Năm đăng ký: 2022
Dung tích: 125cc
Odo: 4000 km
Màu: Đen
Lượt xem: 6345
21.000.000
Năm đăng ký: 2015
Dung tích: 125cc
Odo: 10.000 km
Màu: Trắng
Lượt xem: 3348