Hiển thị tất cả 7 kết quả

Năm đăng ký: 2013
Dung tích: 125cc
Odo: 9000 km
Màu: Trắng
Lượt xem: 8632
15.000.000
Năm đăng ký: 2011
Dung tích: 125cc
Odo: 30.000 km
Màu: Đen
Lượt xem: 8757
19.900.000
Năm đăng ký: 2015
Dung tích: 125cc
Odo: 23.000 km
Màu: Trắng
Lượt xem: 3678
36.500.000
Năm đăng ký: 2021
Dung tích: 125cc
Odo: 5000 km
Màu: Trắng
Lượt xem: 7569
32.000.000
Năm đăng ký: 2019
Dung tích: 125cc
Odo: 1200 km
Màu: Ghi
Lượt xem: 5462
16.500.000
Năm đăng ký: 2012
Dung tích: 125cc
Odo: 11.000 km
Màu: Ghi
Lượt xem: 4986
48.500.000
Năm đăng ký: 2022
Dung tích: 125cc
Odo: 4000 km
Màu: Đen
Lượt xem: 6345